Vacancies

UWC Red Cross Nordic is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and adults. All applicants to the College must be willing to undergo child protection screening, including checks with past employers, and requires all staff and volunteers to share this commitment.

VACANCY – VAKTMEISTER

UWC Røde Kors Nordisk søkjer vaktmester i 100% stilling. Du får ei viktig rolle i ein mangfaldig organisasjon med høgt aktivitetsnivå. Stillinga rapporterer til Operational Team Leader (driftssjef) som ansvarleg for avdelinga og til Vaktmeister 1 for arbeidsplanlegging og fagleg rettleiing. Stillinga er ein del av ei avdeling som har ansvar for vedlikehald av UWC RCN (Røde Kors Nordisk United World College) sin eigedomsmasse. Som vaktmeister er du fagleg sterk, strukturert og opptatt av å følgje og nå vedtekne mål og planar. Du likar å samarbeid med andre og er opptatt av spele på lag med omgivelsane.

READ MORE…