Vacancies

SPENNANDE STILLING I EIT INTERNASJONALT MILJØ

Vi søkjer ein engasjert og motivert medarbeidar til 100% fast stilling som Reinhaldar

Interesserte søkjarar kan finne meir informasjon på nettsida vår https://uwcrcn.no/about-us-2/vacancies/

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og gode velferdsordningar.

Vi ber aktuelle søkjarar om å sende søknad, CV, vitnemål og attestar på e-post til appointments@rcnuwc.no

Søknadsfrist er 30.9.18.

For spørsmål til stillinga, kontakt Anette Traa på tlf 994 05 359

REINHALDAR

Vi søkjer reinhaldar i 100% stilling.

Du får ei viktig rolle i ein mangfaldig organisasjon med høgt aktivitetsnivå. Stillinga rapporterer til Operational Team Leader og er ein del av eit team som har ansvar for reinhald av skulen sin byggningsmasse.

Som reinhaldar er du fagleg sterk, strukturert og opptatt av å følgje og nå vedtekne mål og planar. Du likar å samarbeid med andre og er opptatt av spele på lag med omgivelsane. Til stillinga som reinhaldar er det berekna omlag 80% av tida til reinhaldsoppgåver og 20% til administrative oppgåver.

Arbeidsoppgåver
– Utføre dagleg og periodisk reinhald
– Planlegging av arbeid utifrå aktivitetsplanar
– Vurdering og planlegging av reinhaldsbehov – vaskeplanar
– I samarbeid med teamet og Operational Team Leader fortløpande vurdere tiltak som er med på betre reinhaldet ved skulen.
– Internkontroll, ajourhold av system og rapportering av avvik

Teamarbeid
– Reinhaldsteam
– Residential team

Kvalifikasjoner
– Utdanning som reinhaldsoperatør (fagbrev)
– Praktisk erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
– Engelsk og norsk som arbeidsspråk, både munnleg og skrifteleg.

Personlege eigenskapar
– Interesse og engasjement for reinhaldsfaget
– Vere høgt motivert, ha god struktur og like og evne å jobbe sjølvstendig og i team
– Ha høg integritet og like å jobbe i eit hektisk miljø med elevar og tilsette med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, jf UWC verdiar og misjon.

Latest News

  • 04

Introducing the Glocal Challenge

September 25th, 2018|0 Comments

  • Glacier Museum

Glacier Seminar – Natur og Ungdom

September 25th, 2018|0 Comments