Contact Us

Phone & E-mail:

Reception (normal working hours): +47 5773 7000

Phone: Emergencies: +47 4040 4075

Phone/E-mail

Address

UWC Red Cross Nordic
Hauglandsvegen 304
6968 Flekke,
Norway

UWC RCN Address

Til våre leverandørar (last ned)

FAKTURAADRESSE/FAKTURAMOTTAK

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College org.nr. 971277645 ber om at alle faktura blir sendt til oss som elektronisk faktura i EHF format.

Dette sikrar ein raskare og korrekt handsaming av fakturaen. Ta kontakt om det er noko de lurer på rundt dette.

Dersom dykkar fakturasystem i dag ikkje kan sende faktura i EHF format, ber vi om at de sender faktura som PDF vedlegg til: 971277645@autoinvoice.no
Dersom de ikkje har anledning til å sende faktura verken som EHF eller pr. e-post som PDF vedlegg, ber vi om at fakturaen sendast pr. post til følgjande fakturaadresse:

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
971277645
Postboks 3261
7439 TRONDHEIM

Anna korrespondanse sender de som før til:
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
Hauglandsvegen 304
6968 FLEKKE

For spørsmål – ta kontakt med:
Silje Birkeland – Rekneskapsførar
Tlf.: 57 73 70 08 – E-post: finance@uwcrcn.no

Info for Suppliers / leverandørar

Questions? Comments? Suggestions? We’d love to hear from you …

Via Email: info@uwcrcn.no  Or filling out this form:

Contact Us
First name (required)
Last name (required)
Email address (required)
Message