We are pleased to announce the appointment of Ola Hovland to the position of Chief Operating Officer at UWC Red Cross Nordic.

The Chief Operating Officer will report to, and be supported by, the Rektor and will work in tandem with him on the development of the College’s finances, services and operations in relation to the College’s approved strategy. Ola will be a member of the Central Management Team with the members of the Support Staff reporting directly to him.

Ola brings to this role a wealth of experience – formerly as Director of Finance and Services at Haugland (with responsibility for RCN, RKHR and HIFUS) and he is currently Rådmann (2007 to present) in Fjaler. We firmly believe that with his experience, expertise, local knowledge and understanding of Norwegian legislation, Ola will play an important role in developing the College both internally and externally and will be at the heart of the design and implementation of an exciting future for RCN.

He will start in this role full-time in early April – and will be visiting campus between now and then for meetings and to contribute to the handover of this portfolio.

We very much look forward to welcoming Ola back to RCN.

———————————————————————-

Det er med glede vi kan meddele at Ola Hovland er ansatt som “Chief Operating Officer” på UWC Røde Kors Nordisk.

I stillinga vil han rapportere til rektor og arbeide sammen med ham for å utvikle skolens økonomi, drift og støttefunksjoner i lys av skolens strategiske plan. Ola vil være medlem av sentralledelsen og vil ha mange ansatte i støttefunksjoner som rapporterer direkte til ham.

Ola kommer med mye relevant erfaring – som tidligere økonomidirektør på Haugland (med ansvar for RCN, RKHR og HIFUS), og han er i dag rådmann (fra 2007) i Fjaler. Det er vår bestemte oppfatning at med hans erfaring, ekspertise, lokalkunnskap og forståelse av norsk arbeidsliv, vil Ola spille en viktig rolle i å utvikle skolen både internt og eksternt. Han vil være i sentrum for den videre utviklingen for RCN.

Ola vil starte opp i den nye rollen 13. april – og vil besøke campus fram til da for møter og for å forberede overtakelsen av disse ansvarsområdene.

Vi ser fram til å ønske Ola tilbake til RCN.

Richard D A Lamont
Rektor
13th January 2016