Following on from the success of the Support Staff trip in the summer of 2012 to UWC Mostar, a group of our current Support Staff headed to Bergen in week 16 for some professional development. As part of their trip, they visited Åsane Folkehøgskole, major suppliers in Bergen and attended a series of lectures on catering including sessions led by Arne Brimi and Berit Nordstrand. Please find below a report in Nynorsk by Stig Moltumyr, Director of Finances and Services:

Refleksjonar etter studietur til Bergen 15. og 16. april 2015 for støttepersonale

Åsane folkehøgskole

Some of the Support StaffMerete Litland frå administrasjonen tok imot og tok seg godt av oss. Kjøkkensjefen, Arne Bollingberg, saman med internatleder Inger Johanne Moe, fortalte, forklarte og svarte på spørsmål om organsiering, matfilosofi, elevinvolvering, internatdrift osv. Rektor, Bjørn Berentsen fortalte om skulen si utvikling med fokus på bygg og infrastruktur og vedlikehold/fornying. Dei hadde laga flott lunch oss og vi fekk ei fin omvisning på skulen. Det var slåande for oss kor ryddig og skikkelig roma var. Skulen endrar studietilbod raskt for å tiltrekke seg elevar. Dette året var det lite søking på kinalina, så ho blir tatt bort, mens ei ny line med dataspeldesign vert lagt til for å tiltrekke seg nye elevar, med vekt på gutar.
Elevinvolveringa foregår ved at kvar elev må ha kjøkkenteneste to veker i strekk. Kvar elev blir sett anten ved at kjøkkenpersonale plukkar folk opp sjølve om dei uteblir, eller ved at internatleiar kvar morgen går rundt på alle rom for å sjkke at alt står bra til. Dersom nokon ikkje dukkar opp kan dei frå fråvær, men det er ikkje vanleg. Elevane deltek då på alle måltid som dei vert servert: Frukost (då smører dei matpakkar til lunsj) middag og kvelds (klargjort av personale før middag, slik at ingen må jobbe kveldsvakt). Alle bord har ein enkel duk, ein blome og muggar med vatn. Oppgåvene til elevane er vask og reinhald.

Også på vedlikehald/fornying merka vi oss fleire interessante punkt. Skulen vart bygd på 60-talet og basert på erfaringane i Åsane, vart sterkt anbefalt å planlegge for større strukturelle endringar slik som nye bad, tak, rørledningar osv.

Bedriftsbesøk Norengro

Vi fekk tid til ein snartur innom hovedkvarteret og hovedlageret til Norengro. Imponerande størrelse og interessant å sjå kvar varene våre kjem frå. Moderne rasjonelt og fint.

Bedriftsbesøk hos vår hovedleverandør,ASKO.

Her fekk vi ein lenger presentasjon og omvisning. Systemet er stort og bygga rimelig nye og i stadig utvikling. Plukking av varer foregår fortsatt manuelt, men med lydassistert plukking på akkord. Vi såg at etterbestillingar er vanskelig å ordne.

Miljøfilosofien imponerte. ASKO jobbar med å bli klimanøytrale innan 2020. Bilane skal gå på bioenergi og det nyaste lageret er utstyrt med vindmøller. Dei bygger miljøstasjoner slik at dei kan tilby kundane sine å ta med avfallet tilbake. I første omgang plast og papp. Firmaet har satt opp eit fond for at dei tilsette skal kunne få støtte til miljøtiltak også heime.

Sosial middag på Marg & Bein

Vi hadde ein hygglig middag saman med sunn og velsmakande mat. Nydelig og kjekt å bli meir kjent.

Nortura

Det var Nortura, leverandøren vår av kjøtvarer, som inviterte og betalte for dag to for oss alle. Dei fekk vist fram seg sjølve og sine nye produkt (som smaka godt J) Kanskje mest aktuelt var singelfrossen kjøtdeig.

Mattryggheit

Norturas seniorkonsulent på mattryggheit, økologi,lokalmat og samfunnsansvar, gjekk igjennom dei mange ulike bakteriane som truar oss og kor viktig hygienen er.

Berit Nordstrand

Ho er overlege innan rus og avhengigheit med mat som spesialitet. Her var det mykje inspirasjon og kunnskap å hente og ho fekk nok alle med seg. Mange gode kostholdsråd på vegen mot eit sunnast og best muleg kjøkken. Eit konkret og også økonomisk gunstig tips er å gjere drikkevatn mest mulig tilgjenelig ettersom vi alle bør drikke eit glas vatn i timen.

Den nye matmerkingforeskrifta – ved Mattilsynet

Vi må legge om rutinane våre. Truleger ei løysing for oss å trykke opp kort kanskje på størrelse med visitkort med namnet på produkta, allergena både på norsk og engelsk og gjerne eit symbol også, og små boksar der kokken kan krysse av for dei allergena som er i kvar rett. Ein oppskriftperm kan også gjerast tilgjenelig. Informasjonen må vere skriftelig og tilgjenelig utan at kunden må spørre nokon.

Arne Brimi

Han er ein av norges mest kjendte kokkar,  og han fortalte om seg sjølv, sitt liv og viktigheita av særpreg og respekt for smaken i maten. Interessant og kjekt å få sjå han i levande live.

IKEA

Vidar nytt andre dagen til innkjøp av nytt kjøkken for eit av oppussingsprosjekta våre.

Takk for turen:

Både Arne Ophaug, Jonny Lidal, Wencke Vik, Sjonni Jonsson, Ann Kristin Vågenes, Vidar Jensen og eg Stig Moltumyr, satte stor pris på turen og sit att med viktige inntrykk og ny kunnskap.