Vacancies

Assistent Kjøkken

Vi har ledig 21,12% stilling i kjøkken avdelinga med vakter 2. kvar helg.

Stillinga passar for deg som likar å jobbe med matproduksjon. Jobben består av å hjelp kokk med førebuing av produksjon av mat samt servere, vaske og rydd opp i samband med dei faste måltida.

Kvalifikasjonar
– Du må kunne jobbe sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner
– Du må vere over 16 år
– Du må kunne kommunisere munnleg på norsk og engelsk.

Vil tilbyr
– Konkurransedyktige betingelsar
– Gode velferdsordningar som til dømes mat i kantina og tilgang til basseng og treningsfasilitetar.

KONTAKTPERSON
– COO, Ola Hovland 958 94 683

Latest News