Monthly Archives: April 2015

Proscientia Prize 2015

2015-05-28T16:41:03+01:00April 24th, 2015|

Congratulations to the six of our students who were shortlisted and won prizes in this year’s Proscientia Prize – Prisvinnere i Konkurransen Unge Forskere 2015.

Jana (Czech Republic), Era (Albania), Fouad (Morocco), Grete (Estonia) Elisa (Åland) and Bianca (Romania) were invited to the final in Olso and asked to present their IB Extended Essays. Their entries ranged from essays on the Kingdom of Heaven to Science, from Brecht to English language development.

Jana was awarded second prize and prize money of 7000 kroner in the Sciences Category for her essay on the Magnus Coefficient. She introduces her Extended Essay with the following statement: ‘This experimental investigation was inspired by the tennis rule enjoining the chair umpire to change balls every nine games, since hitting the balls alters the surface of the balls. This rule made me, as a huge tennis fan, wonder to what extent only a slight change in surface roughness influences the trajectory of the ball. Therefore this experiment aims to investigate the relationship between surface roughness and the Magnus coefficient.’

Elisa’s essay ‘Did Jesus add anything new to the pre-existing Jewish concept of  ”the Kingdom of Heaven”? in the Humanities Category also won a 7,000 kroner second prize.

Era, Fouad, Grete and Bianca were all third-place prize winners and were awarded stipends of 5,000 kroners each.

Their success follows on from three of our students being shortlisted in 2014 with Teresa from Spain winning the overall competition.

A fantastic achievement by the students with the  support of their supervisors.

For more information, please click here.

For a report about Elisa, one of the prizewinners , click here.

A21 Campaign

2018-10-16T09:33:16+01:00April 23rd, 2015|

27 million – that’s the number of people anticipated to be in bondage as slaves in the world today. A21 is an organisation committed to abolishing injustice in the 21st century, through raising awareness of the issue of human trafficking, and finding protection for those who are made a victim of it.

Pablo Esquivel Castro out on the streetsOn Saturday 18th April, the A21 Campaign ran actions in 5 cities across Norway: Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund and Førde. The Førde Campaign was a joint action of Amnesty, Dance EAC, GAS and the Humanitarian Committee with support from local campaigners Kirsti and Magnus Hellesøy.The dancers Those students participating in the Rettvest running event gave early support by forming a crowd at Førdehuset, and drawing attention to the campaigners as they set up posters to inform passers by of the action. The campaigners then approached members of the public and informed them of the issue of human trafficking, urging them to take a photo or selfie of themselves with a poster bearing the words ‘I am not for sale’ – and then posting them on their Facebook page or Twitter account to spread global awareness. The action was supported by marvelous singing performances from UKM contestants, and an interpretative dance by the Dance EAC, which struck a powerful chord amongst the spectators. The campaign then moved to the centre of Førde to tempt the Saturday shoppers with toffee apples, photo opportunities and further performances. Despite some surprised faces from the locals approached, there was plenty of support, and the campaign made a significant impact in raising awareness and fostering a dialogue on this important issue.

Click here for the report from our local newspaper.

 

 

Support Staff in Bergen

2018-10-16T09:33:16+01:00April 21st, 2015|

Following on from the success of the Support Staff trip in the summer of 2012 to UWC Mostar, a group of our current Support Staff headed to Bergen in week 16 for some professional development. As part of their trip, they visited Åsane Folkehøgskole, major suppliers in Bergen and attended a series of lectures on catering including sessions led by Arne Brimi and Berit Nordstrand. Please find below a report in Nynorsk by Stig Moltumyr, Director of Finances and Services:

Refleksjonar etter studietur til Bergen 15. og 16. april 2015 for støttepersonale

Åsane folkehøgskole

Some of the Support StaffMerete Litland frå administrasjonen tok imot og tok seg godt av oss. Kjøkkensjefen, Arne Bollingberg, saman med internatleder Inger Johanne Moe, fortalte, forklarte og svarte på spørsmål om organsiering, matfilosofi, elevinvolvering, internatdrift osv. Rektor, Bjørn Berentsen fortalte om skulen si utvikling med fokus på bygg og infrastruktur og vedlikehold/fornying. Dei hadde laga flott lunch oss og vi fekk ei fin omvisning på skulen. Det var slåande for oss kor ryddig og skikkelig roma var. Skulen endrar studietilbod raskt for å tiltrekke seg elevar. Dette året var det lite søking på kinalina, så ho blir tatt bort, mens ei ny line med dataspeldesign vert lagt til for å tiltrekke seg nye elevar, med vekt på gutar.
Elevinvolveringa foregår ved at kvar elev må ha kjøkkenteneste to veker i strekk. Kvar elev blir sett anten ved at kjøkkenpersonale plukkar folk opp sjølve om dei uteblir, eller ved at internatleiar kvar morgen går rundt på alle rom for å sjkke at alt står bra til. Dersom nokon ikkje dukkar opp kan dei frå fråvær, men det er ikkje vanleg. Elevane deltek då på alle måltid som dei vert servert: Frukost (då smører dei matpakkar til lunsj) middag og kvelds (klargjort av personale før middag, slik at ingen må jobbe kveldsvakt). Alle bord har ein enkel duk, ein blome og muggar med vatn. Oppgåvene til elevane er vask og reinhald.

Også på vedlikehald/fornying merka vi oss fleire interessante punkt. Skulen vart bygd på 60-talet og basert på erfaringane i Åsane, vart sterkt anbefalt å planlegge for større strukturelle endringar slik som nye bad, tak, rørledningar osv.

Bedriftsbesøk Norengro

Vi fekk tid til ein snartur innom hovedkvarteret og hovedlageret til Norengro. Imponerande størrelse og interessant å sjå kvar varene våre kjem frå. Moderne rasjonelt og fint.

Bedriftsbesøk hos vår hovedleverandør,ASKO.

Her fekk vi ein lenger presentasjon og omvisning. Systemet er stort og bygga rimelig nye og i stadig utvikling. Plukking av varer foregår fortsatt manuelt, men med lydassistert plukking på akkord. Vi såg at etterbestillingar er vanskelig å ordne.

Miljøfilosofien imponerte. ASKO jobbar med å bli klimanøytrale innan 2020. Bilane skal gå på bioenergi og det nyaste lageret er utstyrt med vindmøller. Dei bygger miljøstasjoner slik at dei kan tilby kundane sine å ta med avfallet tilbake. I første omgang plast og papp. Firmaet har satt opp eit fond for at dei tilsette skal kunne få støtte til miljøtiltak også heime.

Sosial middag på Marg & Bein

Vi hadde ein hygglig middag saman med sunn og velsmakande mat. Nydelig og kjekt å bli meir kjent.

Nortura

Det var Nortura, leverandøren vår av kjøtvarer, som inviterte og betalte for dag to for oss alle. Dei fekk vist fram seg sjølve og sine nye produkt (som smaka godt J) Kanskje mest aktuelt var singelfrossen kjøtdeig.

Mattryggheit

Norturas seniorkonsulent på mattryggheit, økologi,lokalmat og samfunnsansvar, gjekk igjennom dei mange ulike bakteriane som truar oss og kor viktig hygienen er.

Berit Nordstrand

Ho er overlege innan rus og avhengigheit med mat som spesialitet. Her var det mykje inspirasjon og kunnskap å hente og ho fekk nok alle med seg. Mange gode kostholdsråd på vegen mot eit sunnast og best muleg kjøkken. Eit konkret og også økonomisk gunstig tips er å gjere drikkevatn mest mulig tilgjenelig ettersom vi alle bør drikke eit glas vatn i timen.

Den nye matmerkingforeskrifta – ved Mattilsynet

Vi må legge om rutinane våre. Truleger ei løysing for oss å trykke opp kort kanskje på størrelse med visitkort med namnet på produkta, allergena både på norsk og engelsk og gjerne eit symbol også, og små boksar der kokken kan krysse av for dei allergena som er i kvar rett. Ein oppskriftperm kan også gjerast tilgjenelig. Informasjonen må vere skriftelig og tilgjenelig utan at kunden må spørre nokon.

Arne Brimi

Han er ein av norges mest kjendte kokkar,  og han fortalte om seg sjølv, sitt liv og viktigheita av særpreg og respekt for smaken i maten. Interessant og kjekt å få sjå han i levande live.

IKEA

Vidar nytt andre dagen til innkjøp av nytt kjøkken for eit av oppussingsprosjekta våre.

Takk for turen:

Både Arne Ophaug, Jonny Lidal, Wencke Vik, Sjonni Jonsson, Ann Kristin Vågenes, Vidar Jensen og eg Stig Moltumyr, satte stor pris på turen og sit att med viktige inntrykk og ny kunnskap.